Tôi bị đường huyết cao 1 năm rồi. Bệnh tiểu đường thì xác định là dùng thuốc tây cả đời, nên tôi mua thêm sản phẩm bổ sung về uống kèm. Sau nhiều loại sử dụng qua thì lựa chọn Nano Megumi vẫn là đúng đắn nhất.

1900 63 69 13
Array ( [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.59 [REQUEST_URI] => /nhan-xet-khach-hang/nghiem-thi-thuong/ [TZ] => Asia/Ho_Chi_Minh [REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID] => Zm_67isBXComVf8R9LT0TAAAAAk [REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL] => /nhan-xet-khach-hang/nghiem-thi-thuong/ [REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI] => https://nanomegumi.vn/nhan-xet-khach-hang/nghiem-thi-thuong/ [REDIRECT_REDIRECT_HTTPS] => on [REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => nanomegumi.vn [REDIRECT_REDIRECT_STATUS] => 200 [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Zm_67isBXComVf8R9LT0TAAAAAk [REDIRECT_SCRIPT_URL] => /nhan-xet-khach-hang/nghiem-thi-thuong/ [REDIRECT_SCRIPT_URI] => https://nanomegumi.vn/nhan-xet-khach-hang/nghiem-thi-thuong/ [REDIRECT_HTTPS] => on [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => nanomegumi.vn [REDIRECT_HANDLER] => application/x-httpd-ea-php73 [REDIRECT_STATUS] => 200 [UNIQUE_ID] => Zm_67isBXComVf8R9LT0TAAAAAk [SCRIPT_URL] => /nhan-xet-khach-hang/nghiem-thi-thuong/ [SCRIPT_URI] => https://nanomegumi.vn/nhan-xet-khach-hang/nghiem-thi-thuong/ [HTTPS] => on [SSL_TLS_SNI] => nanomegumi.vn [HTTP_HOST] => nanomegumi.vn [HTTP_CONNECTION] => close [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot) [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate, br [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => * [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_HTTPS] => 1 [PATH] => /usr/local/jdk/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin:/opt/bin [SERVER_SIGNATURE] => [SERVER_NAME] => nanomegumi.vn [SERVER_ADDR] => 150.95.109.193 [SERVER_PORT] => 443 [REMOTE_ADDR] => 136.243.220.210 [DOCUMENT_ROOT] => /home/oic/public_html [REQUEST_SCHEME] => https [CONTEXT_PREFIX] => /cgi-sys [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /usr/local/cpanel/cgi-sys/ [SERVER_ADMIN] => webmaster@oic.com.vn [SCRIPT_FILENAME] => /home/oic/public_html/index.php [REMOTE_PORT] => 56369 [REDIRECT_URL] => /index.php [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => GET [QUERY_STRING] => [SCRIPT_NAME] => /index.php [ORIG_SCRIPT_FILENAME] => /usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php73 [ORIG_PATH_INFO] => /index.php [ORIG_PATH_TRANSLATED] => /home/oic/public_html/index.php [ORIG_SCRIPT_NAME] => /cgi-sys/ea-php73 [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1718614766.7545 [REQUEST_TIME] => 1718614766 [argv] => Array ( ) [argc] => 0 )