Tôi bị đường huyết cao 1 năm rồi. Bệnh tiểu đường thì xác định là dùng thuốc tây cả đời, nên tôi mua thêm sản phẩm bổ sung về uống kèm. Sau nhiều loại sử dụng qua thì lựa chọn Nano Megumi vẫn là đúng đắn nhất.

1900 63 69 13