Tôi biết sản phẩm và công ty này lâu rồi. Khi bố tôi chẩn đoán mắc tiểu đường, ở mức rất cao trên 20, ngoài dùng thuốc BS kê, thì tôi mua thêm sản phẩm này dùng. Sau 2 tháng giờ tiểu đường đã về mức ổn định. Giờ ông vẫn dùng thường xuyên.

1900 63 69 13